Gelderland.nlverderBestuur en politiek verder Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning

Clemens CornieljeClemens Cornielje (Lobith, 1958) is de commissaris van de Koning in Gelderland. Als zodanig is hij voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

De commissaris begon zijn carrière als leraar wiskunde in Arnhem en Bemmel. In 1983 werd hij beleidsmedewerker bij de Tweede kamerfractie van de VVD in Den Haag. Van mei 1994 tot augustus 2005 was hij Tweede Kamerlid. Clemens Cornielje keerde in september 2005 als commissaris terug in zijn geliefde Gelderland.

Verscheidenheid

Cornielje: 'Ik voel mij commissaris van alle inwoners van Gelderland. Mijn motto: recht doen aan verscheidenheid. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen, niet alleen om er zelf beter van te worden, maar ook om de samenleving als geheel te dienen. Ruimte voor individuele ontplooiingsmogelijkheden is onlosmakelijk verbonden met keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.'

Vertrouwen versterken

'Ik wil het vertrouwen van burgers in de overheid en de politiek versterken. Openheid over wat we doen als provincie en waarom. Daarbij moeten we goed luisteren naar de burger. Dat doen we tijdens talrijke werkbezoeken, maar ook via de Gelderse debatten in de provincie. Burgers kunnen ook inspreken tijdens de commissievergaderingen van Provinciale Staten. Het lukt natuurlijk niet om het alle twee miljoen inwoners naar de zin te maken, want we moeten afwegingen maken. Bijvoorbeeld tussen het belang van economie en het belang van natuur en milieu. Maar ik merk dat er veel begrip is voor onze beslissingen zodra we inzicht geven in de afwegingen die tot een bepaalde beslissing hebben geleid. Daarom is de transparantie van ons werk zo belangrijk. Op tal van manieren maken we zichtbaar wat we doen en waarom.'

Goede resultaten

'Ik ben trots op deze provincie; er gebeurt veel, maar Gelderland loopt ook vaak landelijk voorop. Aan het einde van de bestuursperiode 2007-2011 heeft het college de eindbalans opgemaakt van vier jaar besturen. Daarin is onder andere te lezen dat er concrete resultaten zijn geboekt. Zo is er bij de planning van bedrijventerrein een cultuuromslag bereikt. Oude terreinen worden gerevitaliseerd en er is nauwelijks nieuw terrein nodig. Met onder meer nieuwe wegen en versterking van de regionale spoorlijnen is de regionale bereikbaarheid erop vooruit gegaan. De samenwerking van de provincie met de Gelderse steden en regio’s heeft positieve effecten gehad op het woon-, werk- en leefklimaat. De Gelderse steden hebben zich gunstiger ontwikkeld dan vergelijkbare steden in Nederland, bleek onlangs uit onderzoek. Op deze en veel andere terreinen hebben we als provincie wel degelijk het verschil gemaakt.'

Regering

Verder ziet de commissaris namens de regering toe op en bevordert hij goed openbaar bestuur in deze provincie. Ook heeft hij een belangrijke verantwoordelijkheid bij het benoemen van burgemeesters in de 54 Gelderse gemeenten.

Curriculum vitae

Het curriculum vitae (cv) van de commissaris kunt u inzien en/of downloaden  (zie Documenten).

Contact

Postbus 9090
6800 GX  ARNHEM
Telefoon: 026 359 86 41
Fax: 026 359 90 84
E-mail: c.cornielje@gelderland.nl


Documenten

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...