Kaarten per thema

Cultuur en cultuurhistorie

Economie en werk

Energie, milieu en water

 • Atlas leefomgeving
  Informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op landelijk niveau
 • Bedrijven met omgevingsvergunning
  De bedrijven waarvoor de provincie geheel of gedeeltelijk de vergunning afgeeft en controleert
 • Bodemverontreinigingen (door technische problemen kunt u de kaart niet openen in Internet Explorer 11. De kaart werkt wel goed in Microsoft Edge, Chrome, Firefox en in oudere versies van Internet Explorer)
  De kaart toont locaties waarop bij de provincie bodemverontreinigingen bekend zijn
 • Drinkwater
  De kaart toont waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden
 • Energieatlas
  Geeft een overzicht van alle initiatieven en gerealiseerde projecten op het gebied van energie in Gelderland
 • Geluidbelasting
  De geluidcontouren en beperkende maatregelen van provinciale wegen
 • Geursignalering
  Deze kaart toont bedrijven met een omgevingsvergunning waarin voorwaarden over geur zijn opgenomen
 • Grondwatermonitoring KRW
  Monitoring grondwaterkwantiteit en kaderrichtlijn water (KRW)
 • Grondwaterkwantiteit en KRW
  Deze kaart toont informatie over de Monitoring van de grondwaterkwantiteit en de kaderrichtlijn water (KRW) (2016-2021)
 • Grondwaterkwantiteit meetnet
  De aanwezige meetpunten waarin de stand van het grondwater regelmatig wordt gemeten
 • Landbouw en stikstof
  De invloed van stikstof in de vorm van ammoniak uit de landbouw op de natuur
 • Luchtkwaliteit
  Fijnstof- en stikstofdioxideconcentraties luchtkwaliteit
 • Luchtkwaliteit metingen
  Deze kaart presenteert meetgegevens met betrekking tot de luchtkwaliteit
 • Luchtkwaliteit per buurt
  Luchtkwaliteit per buurt uit rapport GGD 2013
 • Luchtvaart
  Vliegvelden, helihavens en de laagvliegroutes  
 • Meldingen milieuoverlast
  Kaart met de meldingen milieuoverlast en provinciale wegen die het afgelopen jaar bij de provincie of partnergemeenten zijn ingediend  
 • Omgevingsvisie en omgevingsverordening
  Digitaal plan met themakaarten
 • Opslag gevaarlijke goederen
  Deze kaart toont bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen
 • Stiltegebieden
  Gebieden waarin de provincie vooral met ruimtelijk beleid stilte en rust beschermt en ontwikkelt.
 • Stortplaatsen en baggerdepots
  Deze kaart toont (voormalige) stortplaatsen en baggerdepots
 • Windvisie
  De locaties in Gelderland waar windmolenparken geplaatst kunnen worden
 • Zandbanen
  De ligging van zandbanen rond de rivieren in Gelderland en Overijssel
 • Zonatlas Gelderland
  Bekijk en bereken via de webtool hoe rendabel zonnepanelen op uw dak zijn

Natuur en Landschap

Recreatie en vrije tijd

Ruimtelijke ordening

Veiligheid

Verkeer en vervoer

 • Atlas Mobiliteit
  Overzicht van kaartlagen op het gebied van provinciale wegen (areaalbeheer), verkeer (intensiteiten en ongevallen) en openbaar vervoer
 • Bereikbaar Gelderland
  Actueel overzicht van wegwerkzaamheden en omleidingsroutes, informatie van Gelderse overheden
 • Openbaar vervoer
  Informatie over bushaltes, bushaltetoegankelijkheid, spoorstations, buslijnen en spoorlijnen
 • Provinciale wegen
  Kaarten tonen onder andere de ligging van de provinciale wegen met fietspaden en parallelwegen en kruispunten met een rotonde

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Overzicht van cookies
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...