Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Atlas Gelderland


Atlas Gelderland biedt geografische informatie over een aantal actuele thema's van de provincie Gelderland. De atlas is een verzameling van geografische themakaarten die gecombineerd kunnen worden al naargelang de informatiebehoefte van de gebruiker. Alle kaarten zijn op dezelfde manier opgebouwd. In het linkermenu kunt u kiezen uit verschillende thematische kaartlagen. Door een thema helemaal open te klikken en het betreffende vinkje aan te zetten, wordt de kaartlaag zichtbaar gemaakt. Sommige kaartlagen worden pas zichtbaar door op de kaart in te zoomen.

De helpfunctie geeft uitleg over gebruikte iconen en mogelijkheden van de kaart. Het tabblad Informatie geeft een toelichting op de kaart. De legenda toont de aangevinkte kaartlagen met gebruikte kleuren en symbolen. Als achtergrond kunt u ook de luchtfoto kiezen. Bij het thema hulplagen worden kaartlagen aangeboden die extra informatie geven over (provincie of gemeente) grenzen en Basisregisraties Adressen en Gebouwen.

De provincie Gelderland actualiseert de kaarten regelmatig.

Toepassingsmogelijkheden

De thema’s van de Atlas
Nu beschikbaar:
• Archeologie en Cultuurhistorie
• Bodem en geologie
• Economie en Werk
• Landschap
• Landbouw en stikstof
• Milieu
• Natuur
• Recreatie en vrije tijd
• Veiligheid
• Water
• Wegen, verkeer en vervoer

Meer informatie
Provincieloket
Telefoon: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl